به نام خدا

این ضمانت نامه کلیه خسارت های وارده به سازه های اصلی و جانبی ساختمان که ناشی از طراحی غلط، اجرای نادرست کار و مواد مصالح معیوب که در زمان اتمام عملیات ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته شده باشد را به شرح زیر طبق مبحث دوم مقررارت ملی ساختمان شامل می گردد
خسارت های تحت پوشش ضمانت نامه
-سازه های اصلی ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت کاری برای مدت 10 سال.
-سیستم لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان 10 سال.
-ترمیم نما در صورت تخریب به مدت 10 سال.
-ترمیم کاشی و سرامیک در صورت تخریب به مدت 10 سال
-عایق های رطوبتی، سقف های شیب دار و دیوار های خارجی به مدت 10 سال.
-تمامی منصوبات، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی و آسانسور ها تنها مشمول گارانتی، طی زمان ارائه شده توسط شرکت تولید کننده می باشند.
خسارت های مستثنی شده از این ضمانت نامه
1.خسارت هایی که عمدا و سحوا توسط خریدار یا ذینفع به ساختمان وارد شود.
2.هرگونه تغییرات اعمال شده خارج از طرح ارائه شده گروه مهندسی آلسا توسط مشتری فاقد گارانتی می باشد.
3.لوازم الکترونیکی، تاسیساتی و منصوباتی که توسط مشتری اجرا شده باشد خارج از تهعد گارانتی گروه آلسا خواهد بود.
4.خسارت های ناشی از بلایای طبیعی شامل آتشسوزی، سیل، آتشفشان، طوفان، صاعقه، انفجار، طغیان رودخانه ها،ریزش زمین، حریق تحت العرضی و یا آفات سماوی و زلزله.( زلزله فراتر از حد محاسباتی ساختمان که در آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی در زمان احداث ساختمان ملاک عمل بوده است.)
5.خسارت ناشی از جنگ، تجاوز، عملیات تروریستی یا خرابکاری، انقلاب، شورش، توقیف، غصب( چه نظامی و یا غیر آن) و مصادره، تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو، رانش یا جابجایی زمین و همچنین نشست زمین مشمول تعهد ضمانت گروه مهندسی آلسا نمی باشد.
6.خسارت ناشی از ساختمان های مجاور، نشت لوله های آب و فاضلاب عمومی یا آب های زیر زمینی، تعمییرات ، تغییرات و اضافات پس از تکمیل ساختمان شامل این ضمانت نامه خواهند بود.
تمامی موارد فوق الذکر بر مبنای آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان در زمان صدور پروانه ساختمانی تهیه و تنظیم شده است.

 

 

 

 

Top