گـروه مهندسی آلـسـا  در قالب شرکت حقوقی اجرا فعالیت خود را از سال 1387 با اتـکـا بـرتجارب فنی مهندسی و مدیریتی خود با بهره گیری از استعدادهای خلاق ، نیروهای توانمند ، نوآور و با تجربه درزمینه خدمات طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های مختلف ساختمانی در کاربری های مـسکـونـی ، اداری و تـجـاری آغاز نموده است. باتوجه به اصل رضایت مشتریان ضمن ارج نهادن به منابع انسانی ، با هدف اشتغال زایی و حفظ استانداردهای روز این عرصه بر آن شدیم تا خط مشی خود را اعتلای کیفی و خلق محیطی آرامش بخش برای زندگی قرار دهیم.

 

     

    

 

 

علی رجب پور :

کارشناس مهندسی عمران ، عضو نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، دارای پروانه اشتغال اجرا و نظارت.

سامان صفی :

کارشناس مهندسی عمران ، کارشناس ارشد مهندسی معماری ، عضو نظام مهندسی ساختمان استان مازندران ، عضو انجمن انبوه سازان استان مازندران.

 

 

Top